Bingolotto

Bingolotto är ett av Sveriges mest populära TV-program. Då det var som populärast under 1990-talet satt nära nog hela svenska folket och tittade på. Ursprungligen så sändes Bingolotto över kabel-TV i göteborgsregionen, en privat kanal som hette Kållevisionen. Succén blev stor och efter diskussioner med då nystartade TV4 kom Bingolotto att bli en riksangelägenhet 1991. Den första programledaren var Leif "Loket" Olsson som redan under de två första åren då programmet sändes på Kållevisionen var med som programledare.

Spela Bingolotto

Hela programidén bygger på ett spel med bingo och lotteri och det går ut på att tittarna under veckan innan programmet sänds ska köpa spelplaner/lotter till dragningen på söndagen. Bingolotto ägs av Folkspel AB som i sin tur ägs av föreningslivet och Bingolotto är en bra inkomstkälla för idrottsföreningarna. Av lottpriset går 17% tillbaka till föreningslivet och hittills har Bingolotto dragit in över 16 miljarder kronor till det svenska föreningslivet.

Bingolotto på nätet

Bingolotto erbjuder sina kunder och tittare att köpa bingolotter over nätet på deras hemsida. En utmärkt service som gör lotterna lätt tillgängliga för de som har långt till ett försäljningsombud eller helt enkel föredrar att shoppa hemma. På webbplatsen finns dessutom en rättningsservice med vars hjälp du kan få lotten kontrollerad, vinst eller inte. Mata bara in serienummer och lottnummer så kommer svaret blixtsnabbt.

Tittarsiffrorna åker berg-och dalbana

Bingolottos storhetstid var helt klart 1990-talet. Tittarsiffrorna låg stadigt på nära 3 miljoner tittare, men tiderna förändras och programmet förändrades även det. Då Loket klev av som programledare tog Lasse Kronér över och fräschade upp programmet bland annat med kända internationella artister som kom och uppträdde i Bingolotto. Rätt eller fel så började publiken svika och allt färre lotter såldes. Kanske gick det inte att locka yngre publik till Bingolotto med artister som Mark Knopfler och David Bowie. Tittarsiffrorna höll sig runt 2 miljoner tittare, men lottförsäljningen sjönk ordentligt.

Botten är nådd 2008

Den eviga frågan om orsak och verkan eller vilket kom först, hönan eller ägget? Vi årsskiftet 2007/2008 flyttades Bingolotto från TV4 till dess systerkanal TV4 Plus. Det var en kanal som inte var lika känd som TV4 och alla hade möjligen inte tillgång till den kanalen. Man bytte sändningsdag från söndag till lördag och i maj hade man tappat mängder med tittare och ett program såg av endast 90 000 tittare. Frågan är om det var det byte av kanal som orsakade tappet eller bytte man kanal för att intresset för programmet var för litet.

Från augusti 2008 tog Lotta Engberg över som programledare efter Rikard Olsson och tittarsiffrorna gick upp igen till ett snitt runt 350 000 tittare, även lottförsäljningen ökade. Det är alltid vanskligt att byta programledare men ofta blir det bra.

Det senaste programledarbytet

I augusti 2014 tog en mycket populär person över programledarskapet, nämligen Ingvar Oldsberg. Det har lyft Bingolotto och den folkkäre Oldsberg har även lyckat med att övertyga kanalcheferna på TV4 att flytta tillbaka Bingolotto till den ursprungliga kanalen TV4. Programmet sänds i TV4 söndagar 18.00-20.00,