Bingo

För att kunna spela bingo på nätet och i andra sammanhang behöver du såklart kunna reglerna. Därför fräschar vi upp kunskaperna åt dig här. Här kommer vi fokusera på allmänna bingoregler, och först och främst de specifika reglerna som gäller för den klassiska varianten. Sedan kommer vi gå vidare och ta upp reglerna för andra bingovarianter.

Bingobrickan

Bingobrickan är indelad i ett rutmönster och består av 5 x 5 rader med ett nummer i varje ruta. Den mittersta rutan är vanligtvis blank. Brickan har bokstäverna BINGO skrivna längst upp. Sedan finns numren uppradade under varje respektive bricka. Under B finns nummer mellan 1 och 15, under I finns nummer 16 och 30, under N hittar du siffror mellan 31 och 45, under G nummer 46 och 60 och avslutningsvis hittar du siffror mellan 61 och 75 under O. Det finns alltså 75 möjliga nummer som kan dras i traditionell bingo. Du har möjlighet att köpa flera brickor per omgång, men tänk på att varje nummer dras ganska snabbt. Spelar du online har du dock möjligt att låta datorn sköta avprickningen automatiskt. Tänk också på att även om de flesta bingospel har brickor som endast kostar några kronor, så kan priserna variera kraftigt.

Hur spelet går till

Dessa nummer dras av en utropare, varpå du ska pricka av de nummer som dras på din bricka. Numren dras vanligen som brickor eller bollar från en samlad pott. På nätet är såklart allt automatiserat. Varje nummer blir inte draget varje omgång, utan man spelar bara tills det att någon fått bingo. Bingo får man genom att pricka in alla nummer på en rad av fem. Raden kan vara lodrät, vågrät eller diagonal. Det är också viktigt att man utropar BINGO, när man väl fått det. Skulle det nämligen te sig så att två spelare får bingo på samma nummer går prissumman till den som ropat BINGO först. Det kan ibland finnas variationer på spelen, exempelvis att man delar ut flera vinster varje omgång.

Brittisk bingo

Den här varianten kallas ibland även för housey-housey och har ganska stora likheter med det som vi kallar för den klassiska varianten. Den kanske största skillnaden är att man spelar med 90 bollar istället för 75. Sedan spelar man med en större bricka som innehåller sex kort. Då har du alltså flera vinstmöjligheter varje spelomgång. Korten består av 9x9 rutor. Det skapar betydligt fler kombinationer. På varje rad kan du bara markera fem rutor, övriga fyra är tomma. Det finns tre olika sätt att vinna på, där varje kombination ger olika typer av vinster. Man kan nämligen vinna på en vågrät rad, två vågräta rader och tre fulla rader räknas som full house vinsten.