Bingohallar i sverige

Bingo är ett roligt spel som är både billigt och enkelt att spela, ger en härlig avkoppling samt lite spänning. Bingohallen är en genuin träffpunkt där man kan möta likasinnade vänner för att spela lite bingo, eller bara prata och få sig en kopp kaffe. Det finns ungefär 70 bingohallar i Sverige och det är betydligt färre än under bingons storhetstid på 60- och 70-talen, men de som är kvar är livaktiga och tycks klara konkurrensen från bingo på nätet.

Ordning och reda med SWEBICO

De bingohallar som är aktiva idag är anslutna till SWEBICO som betyder Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation. Denna organisation säkerställer att bingohallarna verksamhet är laglig och är seriösa, man engagerar sig i spelmissbruk och att bingospelande sker på ett ansvarsfullt sätt.

Bingohallarnas historia

Bingon startade i USA, som mycket annat som blivit populärt i Sverige, men årtalet för bingons födelse här i landet är 1961 då Gunnarstorps IF i Skåne arrangerade bingospel för att få in pengar till sin verksamhet. Det blev succé och snart så kopierade andra idrottsföreningar upplägget och snart hade spelet spridit sig över hela landet. Det spelades bingo på mer än 500 platser i Sverige. Till en början så arrangerades spelet utan något som helst tillstånd på grund av okunskap hos föreningarna. Bingo är ett sorts lotteri och för ett sådant måste man ha tillstånd. Det var polisen som utfärdade tillstånd, ett förfarande som senare har flyttats till Länsstyrelserna.

Hög säkerhet

Efter det att Länsstyrelserna tog över tillståndsgivandet försvann några icke seriösa arrangörer och idag har myndigheterna koll på vad som sker i bingohallarna. De utbildar personal och kontrollanter för att försäkra sig om att spelet sker seriöst.. Allt kring spelet lagras i datorer och bingobrickorna får bara tryckas i godkända tryckerier och registreras noggrant var de ska användas.

Bingohallar ger ett stort bidrag till föreningar

De svenska bingohallarna drivs av ideella föreningar, främst idrottsföreningar. Utan bingon skulle det bli tufft för många idrottsföreningar, och de skulle bli tvungna att lägga ner en del verksamhet eller hitta andra inkomstkällor. Överskottet från bingohallarna går till föreningslivet och sedan bingon startade hos Gunnarstorps IF beräknar man att mer än tio miljarder kronor har kunnat stärka föreningslivet.